Norsk Rasedueforbund
 
Norsk Rasedueforbund er en sammenslutning av landets lokalforeninger og godkjente spesialklubber.

Om ossNorske raserForeningerRapporteringDuevennenUtstillingerSpesialklubberSkjema&LoverLinker

 
NRF styre Nytt NRF styre ble valgt på Representanskapsmøtet 15. januar 2022

Leder: Nina Solbjørg (SJRF)
Kasserer: Terje Ree (SJRF)
Medlem: Nils P Reither (RFB)
Medlem: Cate Iris Carlo Hansen (ØRF)

Landsutstillingen 2022 I dag har utstillingskomiteen i SJRF i samarbeid med NRF´s styre tatt den tunge beslutningen å avlyse landsutstillingen 14 - 16 januar. 

Vi har i dag vært i kontakt med avdelingssjef i mattilsynet Rogaland, Geir Nødland som opplyser at restriksjoner for kommersielt fjørfehold sannsynligvis blir opphevet 24. desember. Men portforbudet for hobbyfjørfehold vil fortsatt gjelde til ut i midten av januar.

Også corona epidemien har økt i omfang slik at myndighetene har strammet inn og frykter ytterligere økning etter julen.Disse to situasjonene danner derfor grunnlaget for at vi dessverre ser oss nødt for å avlyse på dette tidspunktet.

Vi vil jobbe for at vi derimot kan få det til å arrangere landsutstillingen til høsten 2022.

Våre tanker går til Geir Rune Eriksen og hans hotell som atter en gang blir skadelidende på generelt basisis og i forbindelse med utstillings arrangementet. 

Selv om det er en trist melding å få lille julaften så vil vi likevel ønske dere en riktig God Jul og Godt nyttår !   

Beste hilsen SJRF v/Terje Ree
Vedrørende høstutstillingen som ble avlyst Aust-Agder Rasedueforening ønsker å takke alle som bidro til forarbeidet med å stable årets høstutstilling på beina.

Vi ønsker spesielt å takke Geir Rune Eriksen for å stille to haller til disposisjon på hotellet midt i julebordsesongen, kameratgjengen fra Bergen Praktdueforening med Johny Larsen og Ronald Drotningsvik i spissen for å melde seg til sjauejobben i utstillingshallen, Jan Oksnes som materialforvalter, Hans Petter Nernes for arbeid med påmelding og katalog.

Vi er også glad for at HRF stilte utstillingsmateriell velvillig til disposisjon.
Vi takker også alle som ville stille opp til dommergjerningen.

Som kjent måtte utstillingen avlyses i 12.time som følge av utbrudd av fugleinfluensa og forbud mot å holde utstilling.
Vi setter pris på alle positive tilbakemeldinger til tross for avlysningen.

Vi ønsker alle duevenner en riktig God jul og et forhåpentligvis godt nytt utstillingsår.

Med beste hilser fra Kurt Johan Dalen og Kenneth Knutsen AARF

Landsustillingen 2022

Som de fleste har fått med seg så har det nå vært utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i 2 fjørfe besetninger i Klepp. Begge er nå sanert.


Det er innført portforbud i hele sør-Rogaland for alt fjørfe og fugler som er holdt i fangenskap. Det er ikke fastsatt noe tidsperspektiv for hvor lenge dette portforbudet vil vare.

Hva som vil skje med den kommende landsutstilling er usikkert på det nåværende tidspunkt.

På vegne av NRF skal Vet. Nils Reither og seniorforsker i NIBIO, Magne Sætersdal forsøke å komme til en forståelse med Mattilsynet om duers situasjon i forhold til fugleinfluensa og tillatelse til å avholde utstilling. Dette kan være mulig med dokumentasjon som er til rådighet. Det er også opprettet kontakt og avtale om samarbeid om dette med formannen i Norges Brevdueforbund, Geir Erling Birkeland.

En søknad er under utarbeidelse, noe som er en hastesak med tanke på påmeldingsfrist 22.12.

Det tas da en endelig beslutning om vi skal fortsette forberedelsene til utstillingen eller sette punktum ut fra Mattilsynet sine eventuelle restriksjoner.

Men vi håper i det lengste at det vil gå over slik at vi kan holde en etterlengtet utstilling.

(NB! innbetaling utstillingsgebyr utsettes til en uke før utstillingen)

For utst.komiteen

Terje Ree

Dommerkurs

AVLYST
Dommerringen med støtte fra NRF, arrangerer tur til dommerkurs i Aulum 4-6 februar 2022.

 Da vi blir stadig færre utstillere trenger vi dommere som kan dømme flere grupper/raser. På HU nå er det kun to dommere som har 50 duer og mer. Da er det på grensen til økonomisk forsvarlig. Følgene har meldt seg på kurset.  Johny L, Ronald D, Torbjørn Jektnes, Ole Gunnar T, Jan O.  Vi satser på å ta ferja fra Stavanger fredag kveld.

Ta kontakt med Jan O for nærmere opplysninger.
For Dommerringen Jan O

 

  HØSTUTSTILLINGEN ER AVLYST,GRUNNET FUGLEINFLUENSA OG INNFØRT PORTFORBUD I SØR ROGALAND.

Høstutstillingen


Se forøvrig info om HU lenger nede ...
Påmeldt til HU 2021 374
Norsk Tomler               42
Bergens Tomler             69
Norsk Mefikk 32
Tysk Skjønnhetsbrevdue     3
Carrier                    2
Indianer                   3
Spansk Jordbærøye 5
Engelsk Modena Schietti 17
Engelsk Modena Gazzi 6
Tysk Modeneser Schietti 46
Tysk Modeneser Gazzi 5
Brunner  Kroppert 11
Norwich Puster             5
Amsterdamer 17
Kobbergimpel               2
Sachsisk Munkedue          2
Engelsk Høystjert          4
Indisk Høystjert           6
Kineser 7
Italiensk Mefikk           9
Gl. Orientalsk Mefikk 9
Dansk Tomler               49
Rhein. Ringslager          3
Limerick Tomler 10
Gml Dansk Tomler 2
Tysk Nonne                 8

DV på nett

Utstillingsforberedelser

Av veterinær Nils Reither

:::::::::::::

Ringduen

Raseduer i verden

Av Bjørn Carlo Andersen

Landsutstillingen 2022

Lands-og jubileumsutstilling 2022 på Quality Airport Hotel Stavanger

 

Stavanger og Jæren Rasedueforening inviterer alle duevenner til landsutstilling på Sola 14 – 16 januar 2022. Denne utstillingen blir også en markering av foreningens 70 års jubileum.

Håper mange duer og duefolk kan samles denne helgen.

 

Påmelding av duene sendes til utstilling@raseduen.no innen 22. desember.

Påmeldingskjema finnes på raseduen.no.

 

Burpenger kr 70,- pr. due betales inn til konto 35204473224  v/kasserer Thorvald Pollestad til samme tidsfrist.

 

Duene skal være i burene senest kl. 22.00 på torsdagen.

 

Den enkelte forening står ansvarlig for innsetting av medlemmenes duer, og at skjema for vaksinasjon/helseerklæring  blir levert til Terje Ree når duene settes inn i burene.

Skjema finnes på raseduen.no.

 

Utstillingen er åpen lørdag kl. 09.00 til 18.00 og søndag kl 09.00 til 14.00

 

Arrangør´s premiering blir sløyfer og glass med SJRF´s logo.

 

Lørdag kveld blir det duebingo. En due blir sluppet inn i et stort bur der bunnen er oppdelt med nummererte ruter. Så blir spørsmålet – hvor skiter duen ? Fin pengepremie til den som får skiten.

 

Det blir tilgjengelige bur for salgs og bytteduer til kr 10,- pr due. Betales til Thorvald Pollestad ved innsetting.

NB! Disse duene skal også være med på skjema for vaksinasjon/helseerklæring.


Hjertelig velkommen !

For SJRF Terje Ree-------------------------------------

Vi anbefaler overnatting på hotellet. Geir Rune har komt med gode tilbud på mat og overnatting til tilreisende, utstillere og dommere.

All bestilling direkte til geir.rune.eriksen@choice.no eller tlf.99746037

 

Priser i forbindelse med utstillingen.

Pakke 1 torsdag – fredag:

               Frokost fredag

               Enkeltrom 895,-

               Dobbeltrom 1095,-

Pakke 2 fredag – søndag:

               2 retters middag fredag

               Frokost lørdag

               Kaffe, te

               Frukt

               Soft ice og poppcorn

               Lunch lørdag

               3 retters middag lørdag

               Frokost søndag

               Enkeltrom   2650,-

               Dobbeltrom 2250,- (pr. person)

 Pakke 3 lørdag – søndag:

               Lunch lørdag

               Kaffe, te

               Frukt

               Soft ice og poppcorn

               3 retters middag lørdag

               Frokost søndag

               Enkeltrom   1600,-

               Dobbeltrom 1400,- (pr. person)

Pakke 4 lørdag – søndag:

               3 retters middag lørdag

               Frokost søndag

               Enkeltrom   1300,-

               Dobbeltrom 1000,- (pr. person)

Pakke 5 dagpakke:

               Lunch

               Kaffe, te

               Frukt

               Soft ice og poppcorn

Pakke 6 middag:

               3 retters middag

               500,-

Pakke 7:

               Kaffe, te

               Frukt

               Soft ice og poppcorn

               100,-

 
Høstutstillingen


Arrangør av høstutstillingen 2021 er Arendal og Agder Rasedueforening.
Utstillingen blir arrangert 12-14.11-2021 på Quality Airport Hotel Stavanger.

AARF med gode venner ønsker velkommen

Påmelding innen 25/1o-2021 Burpenger kr. 70,-  sendes til utstilling@raseduen.no

Burpengene skal være betalt før duene settes i bur på konto nr. 2801 42 75535.

 

Bestilling av rom/middag snarest til Geir Rune

Kassakort og vaksinasjons skjema skal ligge i kassene. NB Er det færre duer i kassen enn det står på kassakortet skal dette merkes på kassakortet for å spare oss for mye ekstra arbeid pga. tomme bur!

 


Foreløpig dommerliste.
NB. Forbehold om endring etter påmelding.

NT      Torbjørn Jektnes

BT       Ole Kjell Løvås

Norsk Petent Mefikk   Nina Solbjørg

Formduer Johny Larsen

Vorteduer Jan Oksnes

Eng. Modena Johny Larsen

Tysk Modeneser  Odd Helge Vågen/Ronald Drotningsvik

Kropperter/Pustere Ole Gunnar Torp

Fargeduer    Ole Gunnar Torp

Trommeduer   Sturle  Assersen

Strukturduer    Sturle Assersen

Mefikker    Jan Oksnes

Utl.Tomlere    Johny Larsen

DT. Jan Oksnes

Priser på hotellet:

1, kr 2300,-

inkl overnatting i enkeltrom fredag - søndag

Dagpakke lørdag inkl lunch,kaffe, popcorn softice etc

Middag lørdag

2, Lørdag- søndag inkl middag lørdag  kr 1250,-

i enkeltrom

Middag lørdag

pakke 1 i dobbeltrom

kr 1720,- pp

 Pakke 2 i dobbeltrom

950,- pp.

 
Med vennlig hilsen/Best regards

 Geir Rune Eriksen

Kurs- og konferanseansvarlig

Quality Airport Hotel Stavanger

Tel: +47 51 94 20 09  | Mob:  +47 99 74 60 37 | geir.rune.eriksen@choice.no

Pustertreff Pustertreff på Helleland 20-22 August

For interesse så ta kontakt med Lars Erik Bentzen, tlf 92202815
Mulighet for overnatting, mat.

.
Hønseduetreff

Hønseduetreff  hos Jan Oksnes 15-17 okt.
 
Maks 10 duer pr oppdretter.
Fest lørdagskvelden med Johny L som kokk.
Dersom alt går bra, dømmer Henrik Trevor P Tyskerne. Modena dømmer Jan O. Overnatting kan ordnes!!  

NB. Påmelding til Jan O innen 10 okt  jan.oksnes@gmail.com


Januar 2021

"Duevennen Årbok 2020" er tilgjengelig.
27.11.2020 Fugleinfluensa er påvist i Norge. Se ytterlige info hos Mattilsynet

LU 2021 Landsutstillingen 14.-17. januar 2021.ER AVLYST !!

Den oppsatte dommerlisten med utenlandske dommere er ikke aktuell pga covid-19 epidemien, men det jobbes for å få til en dommerliste basert på norske dommere.

Situasjonen vurderes løpende og hotellet opplyser at de, basert på de smitteråd som gjelder pr 7.11. , kan arrangere opplegget.

Påmelding til LU vil være åpen frem til 20 desember, send til utstilling@raseduen.no

Påmeldingsavgift er kr 75,- pr. due som skal innbetales til bankgiro 1503.66.80552 v/Kasserer Gunnar Brandal – NRF

Hotellpriser blir samme som ifjor og reservasjon gjøres til Geir Rune Eriksen.

Oppdatert dommerliste pr. 8.11.20

Norsk Tomler Ole Gunnar Torp    
Bergens Tomler         Torbjørn Jektnes
Nork Mefikk          Ole Kjell Løvås
Formduer                Johny Larsen 
Vorteduer                     Bjørn Carlo Andersen
Tysk Modeneser       Odd Helge Vågen og Ronald Drotningsvik
Eng. Modena                   Johny Larsen
Pustere/Kroppert         Hans Petter Nernes
Fargeduer               Svein Harald Vikse
Trommeduer                   Bjørn Carlo Andersen
Kineser                    Terje Ree 
Strukturduer               Terje Ree 
Mefikker                       Jan Oksnes
Gl.Tysk mefikk              Bjørn Carlo Andersen
Svensk Mefikk                Bjørn Carlo Andersen
Dansk Tomler               Jan Oksnes
Utenl.Tomler                 Johny Larsen
Svensk Tomler                Bjørn Carlo AndersenN
ORSK HØNSEDUE KLUBB

 

Hønseduetreff 16-18 okt. i Stordalsveien  19 Haugesund.     

Dommer tysk MN  Henrik T Pedersen DK

 Dommer Modena Jan Oksnes

                                                                                         

Påmeldingavgift pr stk. Tysk modeneser kr 50 og Modena kr 25

 

Påmelding til jan.oksnes@gmail.com innen 1 okt.  

 

Spleisefest lørdagen med hjortekjøtt / avec             

Håper på ett hyggelig treff.                                                                                                                     

Kontingent Hønsedueklubben kr 150 betales inn på konto.3624.20.38848 innen treffet.                                                                                                     

 

NORSK TOMLER KLUBB

Tomlermøtet med Årsmøte kommende lørdag er avlyst p.g.av

manglende påmelding.

Mvh.

Styret.

 TOMLERTREFF OG ÅRSMØTE.

Lørdag 3.oktober 2020.Kl 11.00 -15.00-

HRF foreningslokaler Haugaland Travpark.

 

Årsmøte :

 Siden sist.

Økonomi fra kasserer.

Dommere til HU og LU.

Valg. SH er på valg.

Eventuellt.

 

Tomlertreff.

 Tomlerklubben inviterer til treff.

Som vanlig tar vi med oss ungdyr ( 2019 og 2020 sesongen )til vurdering og gjennomgang.

Er det noen som har duer til en ev. auksjon  - salg,gi beskjed om dette ved påmelding-

Kontingent kr 100.- 0g servering under treffet kr 100.- betales ved ankomst til Gunnar.

Påmelding til Gunnar senest tirsdag 29.september pg.av maten.

Velkommen til en trivelig og lærerik lørdag.

 

Gunnar – Svein H

 


LU 2021


Det planlegges fra NRF styrets side at Landsutstillingen 2021 blir avholdt på Quality Airport hotell på Sola 14-17.januar 2021

Foreløpig dommerliste

Norsk Tomler               

Ole Gunnar Torp    

Bergens Tomler                 

Ole Kjell Løvås      

Norsk Petent  

Ronald Drotningsvik

Formduer         

Johny Larsen

Vorteduer                              

Jan Oksnes

Tysk Modeneser   

Kay Von Dohlen - DE

Eng. Modena   

Johny Larsen

Pustere/kropperter

Kurt Jensen  - DK

Fargeduer         

Hans Ove Christiansen - DK

Trommeduer

Bjørn Carlo Andersen

Kineser

Anders Christiansen - DK

Alle andre strukturduer

Jan Oksnes

Mefikker    

Hans Ove Christiansen - DK

Dansk Tomler

Anders Christiansen - DK

Alle andre Utl.Tomlere        -

Jan Oksnes

Reserve

Torbjørn Jektnes


LU 2020

Dommerrapporter og noen inntrykk fra LU 2020


Katalog LU2020Påmeldt 594 raseduer

Norske Raser

127

Utenlandske Tomlere

104

Kropperter - Pustere

98

Hønseduer

73

Mefikker

60

Strukturduer

46

Formduer

39

Trommeduer

21

Fargeduer

20

Vorteduer

6Det blir årsmøte for NRF fra kl. 15 lørdag 18.januar på Sola.
Agenda er sendt alle foreningene.

Dommerringen har også årsmøte, tidspunkt bestemmes fredagen.
1. Åpning med valg av møteleder og referent.  
2. Årsberetning.  
3. Innkomne forslag. (åpent til fredagen)
4. Valg. På valg er Johnny Larsen og Bjørn Carlo Andersen
Jan Oksnes er valgt til 2021.  
5. Avslutning.
Duevennen på nett DV nr4-2019
   GODT NYTTÅR !
Norsk Petent Klubb

Årsmøte i Norsk Petent Klubb 2020 - på Sola ifm LU

Møtet vil bli forsøkt avholdt på søndag formiddag og tidspunkt vil bli satt opp ved første burnummer for rasen.

 Dagsorden:

 

  1. Åpning.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap
  5. Premieutdeling fra sesongens utstillinger.
  6. Innkomne forslag som kan leveres skriftlig innen møtet starter.
  7. Forslag til dommere på neste sesongs utstillinger.
  8. Valg. På valg er både leder/sekretær Bjørn Carlo Andersen og kasserer Sigbjørn Johannessen. Disse verv skal velges for 2 år. Fargeutvalg Ronald Drotningvik, Ole Gunnar Torp og Bjørn Carlo Andersen skal velges for 1 år.
  9. Avslutning.

Hilsen styret i Norsk Petent Klubb.

Norsk Tomler Klubb

Tomlerklubbens årsmøte blir avholdt i forbindelse med LU på Sola.

Lørdagen skulle vel være det mest passende.

Tid og sted blir opplyst på bur nr.1

 På agendaen står følgende:

Åpning v/formann.

Siden sist : Tomlertreffet – Høstutstillingen.

Regnskap av kasserer.

Dommere til kommende HU og LU.

Valg : Kasserer er på valg.

Eventuellt.

 
Gunnar

Svein H

 

LU 2020 Påmeldingsfrist 20.12.19
Bur penger kr 70 pr. due
Innbetalingskonto 33352496117

Det blir trekning av fine premier på burnr og det vil også bli en fin premie til den dua publikum liker best.

Hotelpakker...


Dommerliste for Landsutstillingen 2020

Norsk Tomler

 Rainer Dammers (DE)

Bergens Tomler

 Jan Heldal

Norsk Mefikk

 Ole Kjell Løvås

Formduer

 Claus Hirsch Jensen (DK)

Vorteduer

 Jan Heldal

Tysk Modeneser

 Jan Oksnes

Engelsk Modena

 Jan Oksnes

Fargeduer

 Bjørn Carlo Andersen

Norwich Puster

 Scott Sharp (Scottland)

Pustere og Kropperter

 IB Nielsen (DK)

Strukturer

 Claus Hirsch Jensen (DK)

Trommeduer

 Claus Hirsch Jensen (DK)

Dansk Tomler

 Dorte Storm Pedersen (DK)

Svensk Tomler

 Jan Heldal

Mefikk

 Rainer Dammers (DE)

Utenlandske Tomlere

 Scott Sharp/Jan HeldalNorsk Mefikk

Petent


Petenten - er nå godkjent som en norsk mefikkrase av den europeiske standardkommisjonen i Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

Duerasen er godkjent som Norsk Mefikk - Norwegian Frill på engelsk.

Båpde standardbilde og standardtekst er godkjent og blir innlemmet i den europeiske standard og raseliste.

Hovedtrekk for Norsk Mefikk:
Middels stor due med utpreget mefikk karakter.

Kompakt og velproporsjonert med skrånende oppreist holdning.

Brystet bæres høyt og med velutviklet kryss.

Kronen ligger tett til bakhodet og avsluttes med en rosett på begge sider.

Kraftig befjæret «hingstenakke».

  Standardbeskrivelse 22.januar 2019

HU 2019 -

katalog med vinnerlister   
Norsk Tomler Klubben

ÅRSMØTE NORSK TOMLERKLUBB.
Haugesund lørdag, 9.oktober 2019

Åpning v/form.
Orientering fra Tomlertreffet.
Dommere til kommende utstillinger.
Regnskap.
Valg
Eventuellt-

 
Tid og sted vil bli opplyst på bur.nr 1.

 NT - styret

HU / Dommerfremvisning i Haugesund
Påmeldte duer
35 Norsk Tomler              
53 Bergens Tomler            
30 Norsk 'Petent' Mefikk
7 Sottobanca                
2 Carrier                   
13 Engelsk Modena Schietti
55 Tysk Modeneser Schietti
7 Tysk Modeneser Gazzi
2 Fransk Kroppert           
14 Brunner  Kroppert
12 Norwich Puster            
16 Amsterdamer
5 Dansk Svaber              
2 Sydtysk Skjolddue         
3 Nurnberg Svale
2 Isdue                     
1 Nebbdusk Trommer          
2 Friserdue                 
8 Engelsk Høystjert         
10 Indisk Høystjert          
9 Kineser
1 Gl.Tysk Mefikk            
9 Italiensk Mefikk          
5 Afrikansk Mefikk          
21 Gl. Orientalsk Mefikk
46 Dansk Tomler              
3 Wiener Hvitvinget         
5 Limerick Tomler
3 Tysk Nonne                

Dommeroppsett
Dommer   Rase Farger Katalog Antall Duer
Oksnes Jan Norsk Tomler               Hvit, Sort, Rød, Gul, Perleblå m/bånd, Tigret (alle farger) (1-35) 35
Oksnes Jan Carrier                    Sort, Blå m/bånd (126-127) 2
Oksnes Jan Gl.Tysk Mefikk             Rød (295-295) 1
Oksnes Jan Italiensk Mefikk           Isfarget (296-304) 9
Oksnes Jan Afrikansk Mefikk           Sort Broket, Blå (305-309) 5
Oksnes Jan Gl. Orientalsk Mefikk Sort Lasert, Blå Lasert, Blå m/hvite bånd, Gul Lasert, Brun Lasert, Brun m/hvite bånd (310-328) 19
Vikse Svein Harald Dansk Svaber               Blå (253-257) 5
Vikse Svein Harald Sydtysk Skjolddue          Gul (258-259) 2
Vikse Svein Harald Nurnberg Svale Blå u/bånd, Blå m/bånd (260-262) 3
Vikse Svein Harald Isdue                      Isfarget Skjoldvinget (263-264) 2
Larsen Johny Sottobanca                 Blå m/bånd, Sølv Grizzle, Harlekin Grizzle, Askerød Grizzle (119-125) 7
Larsen Johny Engelsk Modena Schietti Rød, Sort, Bronce (128-140) 13
Larsen Johny Dansk Tomler               Hvit, Sort, Rød, Gul, Gul Kroet, Brun Stenket, Brun Stenket / Støvlet (329-374) 46
Torp Ole Gunnar Fransk Kroppert            Blå (209-210) 2
Torp Ole Gunnar Norwich Puster             Sort, Blå, Brun, Brun m/bånd (225-236) 12
Torp Ole Gunnar Amsterdamer Hvit, Blå m/bånd, Blåternet, Silver m/bånd (237-252) 16
Torp Ole Gunnar Indisk Høystjert           Blå Halet, Rød Halet (276-285) 10
Drotningsvik Ronald Norsk 'Petent' Mefikk Sort, Rød, Gul, Blå m/sorte bånd, Blåternet, Rødbåndet, Perleblå (89-118) 30
Drotningsvik Ronald Tysk Modeneser Schietti Sort (141-157) 17
Drotningsvik Ronald Tysk Modeneser Gazzi Sort (202-208) 7
Nernes Hans Petter Brunner  Kroppert Hvit, Blå, Blåskimlet, Rød, Gul, Gul Skimlet (211-224) 14
Vågen Odd Helge Tysk Modeneser Schietti Blå uten bånd, Blå ternet, Hvit, Rødfahl, Rødfahl ternet, Rødskimlet (158-201) 44
Jektnes Torbjørn Bergens Tomler             Hvit, Sort, Rød, Gul (36-88) 53
Heldal Jan Nebbdusk Trommer           Hvit (265-265) 1
Heldal Jan Friserdue                  Rød Skimlet, Gul Skimlet (266-267) 2
Heldal Jan Engelsk Høystjert          Blå m/bånd, Milky (268-275) 8
Heldal Jan Kineser Hvit, Sort Vinget, Rød Vinget (286-294) 9
Heldal Jan Wiener Hvitvinget          Rød (375-377) 3
Heldal Jan Limerick Tomler Blå m/bånd, Blåternet (378-382) 5
Heldal Jan Tysk Nonne                 Sort Glatthodet, Sort Kronet (383-385) 3NT treff Reportasje fra Norsk Tomlertreffet i Haugesund


Duevennen Hefte nr.3-2019


NT - Nytt

Årets Tomlertreff  05.10 2019 er like rundt hjørnet.Husk å melde deg på enten du er oppdretter eller dommer.

På grunn av matbestilling må vi ha bindende påmelding senest kommende onsdag.

 

Påmelding til Gunnar 97177204.

DV på nett Enkel genetikk og fargelære hos duer , av Nina Solbjørg

Duevennen Hefte nr.2-2019HU 2019 Høstutstilling/dommerfremvisning av raseduer i Haugesund 8. til 10. november 2019

Haugesund Rasedueforening har gleden av å invitere alle raseduevenner til en av være viktigste arrangement for vårt rasedue avlsarbeid, med dommerfremvisning og hyggelig samvær på Gamle Slakthuset Allaktivitetshus i sentrum av Haugesund helgen 8.-10. november 2019.

Raseduer Raseduesporten i historisk perspektiv.

Interessant bok/hefte på 250 sider kan bestilles.
Les mer...

DV på nett Sommertur med innlagt slagvandring i Tyskland og Danmark

Vaskinasjon Vaksinasjonsskjemaet er oppdatert - kun det nye som gjelder fra 2019

DV på nett

Nye artikler for august
Raseduer på messen Dyr For Alle

Nytt fra Norsk Tomler Klubben

Litt raseduesport historie

Artikkel om Engelsk Modena i Norge

Artikkel om Brun farge på Modena

Se Duevennen på nett

Norsk Tomler Treff

ÅRETS TOMLERTREFF.

Velkommen til årets Tomlertreff,lørdag 05.10.2019. kl 11.00.

Haugesund Rasedueforenings Lokaler - Haugaland Travpark.

Vi tar med oss årets/fjordårets ungdyr.

Stiller dem opp i bur,og får en gjennomgang - diskusjon.

Kjøp og salg/auksjon - vi ser hva vi får til.

Gunnar tar seg av bindende påmelding p.g.av mat og drikke.kr 100.-

gunnar.brandal@haugnett.no  ev.tlf  97177204

 Kontingentinnbetaling.kr 100,-


NT - styret

Gunnar-Svein H

Hønseduetreff

Hønseduetreff 25-27 oktober i Stordalsveien 19 i Haugesund.

Maks 10 stk duer pr. utstiller. kr 40 pr due.

Felles bedømmelse med Jan Oksnes som overdommer. Duene skal i bur fredag.

Spleisefest lørdag.

                                                                              
Påmelding til Jan Oksnes tlf. 980 45794   innen 15.oktHU 2019 Høstutstillingen blir i år avholdt på Gml.Slakthuset-Allaktivitetshus i sentrum av Haugesund 8.-10.november 2019.


Hotel Scandic Maritim ligger nærmest rett i vegg og det planlegges en hyggelig kameratskapsaften på enten hotellet eller en av de mange hyggelige spisestedene langs kaien.Dommerliste Høstutstillingen

Norsk Tomler                                             

Bjørn Carlo Andersen
(forslag fra NT klubben)

Bergens Tomler        

Torbjørn Jektnes

Norsk Petent Mefikk

Torbjørn Jektnes

Formduer                         

Johny Larsen

Vorteduer                            

Jan Oksnes

Engelsk Modena                                  

Johny Larsen

Tysk Modeneser

Ronald Drotningsvik og Odd Helge Vågen
(forslag fra Hønsedueklubben)

Kropperter og Pustere          

Ole Gunnar Torp

Fargeduer                        
Nurnberg svaler

Ole Gunnar Torp
Svein Harald Vikse

Trommeduer 

Bjørn Carlo Andersen

Strukturduer         

Bjørn Carlo Andersen

Mefikker

Jan Oksnes

Utenlandske Tomlere

Jan Oksnes

 


   
Til salgs

Norsk Tomler i rødt, gult og hvit og Modena i flere farger til salgs.

 Henvendelse Jan Heldal, tlf 93040606.

 

Duevennen - artikkel
Dommerrapport fra Landsutstillingen 2019, Sola

Første elektroniske nummer av Duevennen er klar.


Vårt tidskrift vil heretter kun publiseres i elektronisk form.

Velg Menypunkt "Duevennen"


Dommerrapport fra Clay Rogers (England) Modena i Stavanger
Landsutstillingens samlede dommerrapport her:Redaktøren 80 ÅR
Paul Scholz, redaktør av Duevennen fylte 80 år 7. februar 2019.
Vi gratulerer jubilanten!Duevennen nr 4 - 2018

Landsutstillingen 2019


Katalog fra Landsutstillingen 2019

Bilder fra utstillingen

Bergenstomlere på utstillingen


Problem med Adenovirus på duer. Av Veterinær Nils Petter Reither
Se dokument


Adenovirus og mennesker

"veldig vanlig, og skjeldent farlig... "

HØSTUTSTILLINGEN 2018
Se under Utstillinger

Bilder fra utstillingen

Utstillingskatalog


Utstillingens beste due
LANDSUTSTILLINGEN 2019

Stavanger og Jæren Rasedueforening  inviterer alle duevenner til landsutstilling på Sola  10. – 13. Januar  2019.  Utstillingen blir på Quality Airport hotell på Sola.

Håper mange duer og duefolk kan samles denne helgen.

Påmelding av duer sendes til  utstilling@raseduen.no  innen 16. desember 2018


Invitasjon

Pris og pakker på hotellet 


Norske Tomlere                     

Rainer Dammers

Bergens Tomler                     

Jan Heldal

Norsk Petent                        

Ole Kjell Løvås

Svensk Tumlett                     

Jan Heldal

Danske Tomlere og Mefikker    

Hans Ove Christiansen

Formduer                             

Ole Gunnar Torp

Fargeduer                            

Svein Harald Vikse

Tyske Modenesere                

Kai von Dolen

Engelsk Modena                   

Clay Rogers

Kropperter og Pustere                                 

Scott Sharp

Trommeduer                         

Sturle Assersen

Strukturduer                          

Terje Ree

Utenlandske tomlere og Vorteduer                           

Bjørn Carlo Andersen


HØSTUTSTILLINGEN

Haugesund Rasedueforening vil i år som i fjor holde Høstutstilling på Karmøy med samme hotell som sist.

Park Inn by Radisson på Flyplassveien, helga 23 til 25 november.
Duene dømmes fredagen og skal i burene torsdag kveld.

Priser: enkelt rom kr 600,-  dobbel rom kr800,- festmiddag kr 350,-

DET ER PÅMELDT 227 DUER

70 kr pr due sendes til konto nr. 3240.10.12388 v/ Torbjørn Jektnes  Aksdalsvn. 20. 5570 Aksdal

Spørsmål rettes til Jan O tlf 98045794

DOMMERLISTE

NORSK TOMLER                                                             JAN OKSNES

BERGENS TOMLER                                                         TORBJØRN JEKTNES

NORSK PETENT                                                               TORBJØRN JEKTNES

FORMDUER                                                                     JOHNY LARSEN

VORTEDUER                                                                     BJØRN CARLO ANDERSEN

ENGELSK MODENA                                                         JOHNY LARSEN

TYSK MODENESER                                                           ODD H VÅGEN / JOHNY LARSEN

KROPPERTER-PUSTERE

BJØRN CARLO ANDERSEN

FARGEDUER                                                                      SVEIN HARALD VIKSE

TROMMEDUER                                                                BJØRN CARLO ANDERSEN

STRUKTURDUER                                                               BJØRN CARLO ANDERSEN

MEFIKKER        

JAN OKSNES                                                               

DANSK TOMLER                                                               JAN OKSNES

UTENLANDSKE TOMLERE

JOHNY LARSEN.                                                                    
Styret i Hønsedueklubben vil informere om at årsmøte i Hønsedueklubben vil bli avholdt på høstutstillingen i Haugesund.

Siden det ikke blir Halsnøy treff i år,blir dette en god løsning.

Her blir det avholdt vanlig årsmøte med saker og valg..

Saker til møte må sendes til styret i forkant av møte. senest en uke før møte.

Vi vil prøve og få gjennomført en felles gjennomgang av duene og bedømmelsen med

Dommerene.

Håper på masse duer og mange positive opplevelser sammen..

 
For Hønsedueklubben

Johnny larsen.


Stavanger og Jæren rasedueforening  avholder utstilling for de norske raser, Pustere og utenlandske tomlere.

Det blir sertifikatutstilling for Norsk Petent og Bergens Tomler.

Utstillingen blir på Sola Quality Airport Hotel.  5.- 7. oktober 2018. Vi arrangsjerer utstillingen sammen med stuefuglforeningen i Stavanger.

Dommere blir

Norsk Tomler                      Johny Larsen

Norsk  Petent                      Ole Gunnar Torp

Bergens Tomler                  Ole Kjell Løvås

Pustere                                Ole Gunnar Torp

Utenlandske Tomlere        Johny Larsen

Burpenger kr. 70 pr. due sendes innen påmeldingsfrist til konto: 33253987184

Påmeldingsfrist er fredag 28. september.

Påmelding sendes via skjema på raseduen.no  til  utstilling@raseduen.no

Innsetting av duer fredag innen kl.20.00

Husk vaksinasjonsskjema, egenerklæring og helseattest.

Ved behov for overnatting ta kontakt med  Geir Rune Eriksen tlf. 99746037.

Skulle det være noen spørsmål, så ta kontakt med vår formann,      Lars Erik Bentzen tlf 92202815 .

 


Vedrørende NT TREFF 6 oktober 2018 - endring av dato


På grunn av at SJRF har planlagt lokalutstilling/sert.skue i noen raser har NT klubbens styre funnet ut at vi flytter hele treffet til Høstutstillingen.

For å ikke ta for mye tid fra utstillingen, avholder vi kun årsmøte for 2018 med ordinære årsmøtesaker.

Er det noen som ønsker å ta opp noe på årsmøtet vil styret ha dette inn i god tid.

Tid og sted kommer vi tilbake til under Høstutstillingen.

 NT styret
Oppdatert Utstillings informasjon
med blant annet Gruppevinnerbilder


Landsutstillingen 2018
Katalog

Påmeldinger til Landsutstillingen 2018 - 614 duer

87 Norsk Tomler               6 Tysk Dobb.kappet Trommer  
32 Bergens Tomler             11 Nebbdusk Trommer          
33 Norsk Petent 4 Engelsk Parykkdue         
7 Show Racer                 11 Indisk Høystjert          
5 Genuine Homer              29 Kineser
21 Sottobanca                 10 Gl.Tysk Mefikk            
23 Tysk Skjønnhetsbrevdue     7 Italiensk Mefikk          
27 Engelsk Modena Schietti 19 Afrikansk Mefikk          
53 Tysk Modeneser Schietti 2 Tysk Skjoldmefikk
11 Tysk Modeneser Gazzi 20 Gl. Orientalsk Mefikk - Satinett
4 Voorburger Kroppert 32 Dansk Tomler              
2 Pigmy Pouter               4 Gl. Dansk Tomler
48 Norwich Puster             12
Wiener Hvitvinget         
24 Amsterdamer 2 Gl.Hollandsk Tomler       
1 Kobbergimpel               6 Markisk Skade             
7 Stærdue                    3 Engelsk Long Faced        
7 Nurnberg Svale 16 Tysk Nonne                
4 Nurnberg Lerke 4 Komorner                  
5 Isdue                      3 Hamburg Skimmel           
2 Sachsisk Munkedue          4
Svaber
4 Sachsisk Skjolddue        
Vinnerduene på Høstutstillingen 2017
Link til bildene


Best In Show
Norsk tomler, hvit 0,1 - Oppdretter Odd Helge Vågen


Katalog fra utstillingen
Påmeldinger til Høstutstillingen 2017 - 385 duer

42

Norsk Tomler             

2

Sachsisk Munkedue        

13

Bergens Tomler           

2

Sachsisk Skjolddue       

30

Norsk Petent

5

Nebbdusk Trommer         

7

Show Racer               

8

Friserdue                

5

Genuine Homer            

10

Indisk Høystjert         

5

Sottobanca               

27

Kineser

6

Tysk Skjønnhetsbrevdue   

5

Gl.Tysk Mefikk           

4

Carrier                  

5

Italiensk Mefikk         

4

Indianer                 

16

Afrikansk Mefikk         

11

Engelsk Modena Schietti

2

Orientalsk Mefikk        

1

Engelsk Modena Gazzi

20

Gl. Orientalsk Mefikk

47

Tysk Modeneser Schietti

31

Dansk Tomler             

2

Tysk Modeneser Gazzi

2

Gl. Dansk Tomler

2

Brunner  Kroppert

3

Wiener Tomler            

5

Norwich Puster           

2

Krasnodar

19

Hollandsk Ballong        

5

Markisk Skade            

4

Stærdue                  

3

Engelsk Long Faced       

9

Nurnberg Svale

4

Komorner                 

2

Isdue                    

4

Felegyhazer              

 Hv.vinget wiener

5

Hamburg Skimmel           


Sertifikatutstilling for Norsk tomler, Bergens tomler og
Norsk petent i Egersund 3.-5. november 2017


Duevennen Nr 3 - 2017

Vinnerne på Hønseduetreffet - Halsnøy 20.-22.oktober 17
Engelsk Modena Opal Lasert Gazzi - 1.0 eldre
Jan Heldal


Tysk Modeneser sort Gazzi - 1.0 ung
Odd Helge Vågen
Sertifikatvinnere

Til utstillingen for Norske raser i Egersund 3.-5. nov 17 er det påmeldt påmeldt 96 duer.

.Til Hønseduetreffet 20.-22.oktober 17 er det påmeldt 79 duer.

Hans Petter Nernes utgår som dommer og erstattes av Jan Oksnes/Johny Larsen.

   

NORSK TOMLERTREFF - ÅRSMØTE 2017 - 7 oktober

 HRF sitt klubblokale på Haugaland Travpark  11.00 - 15.00

 Årsmøte
"Norge Rundt",hvordan har årets avl blitt.
Tolking - forståelse av standarden.
Gjennomgang av ungdyr.
Auksjon.

Vi legger inn en matpause , vil du delta her kr 100.-
Kontingent kr 100.-
Ta med penger og spar kassereren for unødig arbeid.
Vil oppfordre medlemmene til å bli flinkere til å ta med ungdyr.
Om du skulle ha ett par til auksjonen hadde dette blitt satt pris på.

Påmelding til Gunnar 97177204 - gunnar.brandal@haugnett.no

   
Dommeringen inviterer til dommerkurs i Norske raser på Quality Airport hotel på Sola 14 og 15 okt 2017.
Kurset starter lørdag morgen kl 10 00.
Instruktør Jan Oksnes. 

Påmelding til Jan Oksnes Tlf 980 45 794


Stavanger og Jæren Rasedueforening inviterer til sertifikatutstilling for Norske Raser
Egersund 3-5. November 2017.

Påmeldingsfrist er 7. oktober

Les mer.....


Hønsedueklubben inviterer til sertifikatutstilling på Halsnøy
Sæbøvik  20.-22. oktober 2017.

Påmeldingsfrist er 1. oktober

Les mer..... 

   

Informasjon om raseduer
  
 Duevennen På Nett


Innlegg og duestoff til Duevennen kan sendes Webmaster
webmaster@raseduen.no
Aktivitetskalender


LU - Sola  14-16. jan 2022
HU - Sola 12-14 nov 2021

PÅMELDINGSSKJEMA
her

Sendes utstilling@raseduen.no

Påmeldinger etter påmeldings fristen mottas ikke!!!

 

-------------------------------

WEB sidene oppdateres av Hans Petter Nernes. hp@nernes.com
-------------------------------


 
Siste oppdateringer


NRF 2022
LU22
DR
LU 2022
DV på nett
LU2022
HU 2021
Pustertreff
Hønseduetreff
Duevennen Årbok 2020
Artikkel DV på nett
LU 2021
Årsmøter
DV nr4.
LU2020
Norsk Mefikk
Katalog HU
HU påmeldinger
NT treff
DV-nr3-19
DV nr 2-19
HU invitasjon
Historisk hefte
NT Treff
Artikkel i DV på nett
DV
Duetreff
Dommere LU2020
HU 2019
Nytt styre i HRF
LU dato
DV artikkler
Oppdatert handlingsplan og DV nr 1-19
Oppdatert i Dommerrapport
Dommerrapport LU
DV nr 4-18
LU Bilder
DIV Rapporter
LU påmelding
HU bilder
Styremøteref 241118
HU18 katalog
Uts.info
DV
Uts.info
LU2018  lister/rapporter
LU 2018 info
HU katalog og vinnerduene
HU2017 påmelding
EU Herning 2018
Sert.uts Egersund
DV nr 3-17
Uts.Info
NT treff
Hønsedueklubben sert.uts.
SJRF sert.uts
HU info
DR kurs
Dommerliste LU2018
DV nr 2-2017
Portforbudet opphevet
Oppdatert dommerliste
Foreløpig dommerliste HU
Sert.uts norske raser
DV nr 1 2017
Styremøteref
NT treff
OKL 60 år
Sbd for salg
EA 80 år
DV nr 4 2016
MT
Resultater HU16
Katalog Halsnøy16
LU info
NT treff
DV nr 3 2016
Dommerinfo utstillinger
DV nr 2 2016
Utstillingsinfo
Aktivitetskalender-
Utstillinger/datoer
DV 1 - 2016

LU 2016
HU 2015
DV 4-15
Hønseduetreffet Halsnøy oktober 2015
Styremøteref.260915
DV nr 3-15
Invitasjon NT treff
Invitasjon HU
DV 2-15
DV 1-15
Oppdatert Hønseduesiden
Årsrapporter
Rase og dommeroversikt LU
Europeisk mefikk utstilling
Katalog fra Hønsedue treffet på Halsnøy
LU 2015
DV 3-14
DV 2 -14
Aktivitetskalender
DV 1 -14
LU 14 - katalog
Påmeldt LU
Årsrapporter lagt ut
Høstutstillingen
Oppdatert etter sertifikatuts.Modena/TM

Oppdatert dommerliste 

Nytt tlf til hotell HU13
NTK invitasjon

LU 2014

Info om Spesialutstilling for Danske og utenlandske tumlinger

DV nr 3-13

HU 13 invitasjon

Sert.utst Hønseduer, Halsnøy

Raseoversikt, se under Foreninger.

Dommerliste utstillinger
Utstillingsinfo LU2013

Oppdatert aktivitetskalender

Hønseduesidene oppdatert

Katalog fra LU2013

Refarat NT klubben
Uts. i Arendal
NP informasjon
Katalog og ref. fra Hønseduetreffet på Halsnøy
LU 2013
Styremøtereferat 6.okt
Ronald 50år
Ny dato!
Norsk Tomler treff.
Sertifikatutstilling Halsnøy.
Dommerliste LU 2013
Invitasjon til LU2013
Spesialutstilling i Arendal
Oppdatert med
Styremøtereferat
Handlingsplan 12
Årsmøtereferat 12
Årsrapport 11

Oppdatert i Utstillinger, katalog & gr.vinnere

Innkalling til årsmøte

Ny dommer i strukturduer/LU

Referat fra NT Treff


Invitasjon til LU 2012

Oppdaterte foreningslister

Info vedr. Dommerprøve

Info vedr HU

Info vedr. Hønsedueskuet 2011
(se spesialklubb NHK)


Info vedr.HU 2011
Info vedr. NT treff
(se aktivitetskalender)

Oppdatert info vedr.Halsnøy 2011

Styrereferat 31.aug/4sept

Oppdatert aktivitetskalender.
Info om Duevennen.
Ny forening.
Info vedr. Hønseduetreff på Halsnøy

Link meny oppdatert.
Dommerringen info finnes under "Om oss".

Ny dato for NT treff
NT-Nytt

Oppdatert i Norske raser
Standard for NT tilgjengelig

Oppdatert i Rapporter
Styremøtereferat 16.mai.
Referat fra ekstraordinært representantskapsmøte

Nytt design på raseduen.no