Ådne Olsen 75 år.
Ådne Olsen fylte 75 år 3.september 2017.
Han er medlem i Haugesund Rasedueforening og har lang erfaring og er viden kjent som oppdretter av Dansk Tomler.
Vi gratulerer!Dommeringen inviterer til dommerkurs i Norske raser på Quality Airport hotel på Sola 14 og 15 okt 2017.
Kurset starter lørdag morgen kl 10 00. Instruktør Jan Oksnes. 
Påmelding til Jan Oksnes Tlf 980 45 794
Nærmere opplysninger vil komme seinere


Arthur Kallevik 75 år.
Arthur Kallevik fylte 75 år 18.august 2017. Han er medlem i Rase og Flyvedue foreningen NOR. Arthur har i mange omganger deltatt i både foreningsstyrer og forbundstyret, hovedsaklig som kasserer.
Vi gratulerer!

Kommende utstillinger, juli 2017
Dommerlistene for både høstutstillingen og landsutstillingen er nå klar.
HU2017
LU2018
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer etter at påmeldingene er gjort.


Rolf Tollaksen 75 år
Rolf Tollaksen fylte 75 år den 7. august 2017. Han er medlem i Haugesund Rasedueforening og har lang erfaring som oppdretter av Wiener hvitvinget tomler og Dansk Svarber.
Vi gratulerer!

Jan Heldal 75 år
Den
30. juli 2017 fylte Jan Heldal 75 år. Jan er formann i Rasedueforeningen "Bergen" og er en international anerkjent raseduemann, dommer og oppdretter av Engelsk Modena
Vi gratulerer! 


Erling Friestad 70 år
Den 17. juli 2017 fylte Erling 70 år. Han er en bærebjelke i Stavanger og Jæren Rasedueforening og stiller alltid opp på møtene, utstillinger og andre arrangement. Han har også hatt styreverv i foreningen i en årrekke. Erling er vel mest kjent for sine grå stenket Dansk tomler som er en krevende fargevariant men som han oppdretter i meget god kvalitet.
Vi gratulerer !


Svein Harald Vikse 60 år
Svein Harald fylte 60 år 1. juli 2017. Han er medlem av Haugesund Rasedueforening og har siden guttedagene drevet med raseduer. I de tidligere år avlet han hovedsaklig fargeduer og nå er det Norsk Tomler som opptar han, han er forøvrig også formann i spesialklubben. Svein Harald er også styremedlem i Norsk Rasedueforbund, verv i forbundet har han hatt i mange år og Svein Harald var tidligere redaktør av Duevennen i 13 år.
Vi gratulerer!


Arne Tysvær 60 år
Mangeårig oppdretter av Tyske Modenesere og medlem av Haugesund Rasedueforening, Arne Tysvær fylte 60 år 25. juni 2017
Vi gratulerer!


Duevennen nr 2 - 2017


Arne Sundve 70 år
Arne Sundve fra Bergens Praktdueforening fylte 70 år den 3.juni 2017.
Vi gratulerer!


Mattilsynet informerer.

Portforbudet for fjørfe oppheves 1.juni 2017
Dette betyr at det ikke lenger er krav om at fjørfe som holdes utendørs må være innhegnet og under tett tak.

BT

Dommere til sertifikatutstillingen for norske raser 3.-5. november 2017

Norsk Tomler Ole Kjell Løvås/Ole Gunnar Torp

Bergens Tomler  Ole Kjell Løvås.

Norsk Petent Ole Gunnar Torp.Mattilsynet informerer.

Utvidelse av portforbudet

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/fugleinfluensa_omraadet_for_portforbudet_for_fjorfe_utvides.25965

Veterinærinstituttet har for noen dager siden lagt ut ny informasjon om fugleinfluensa i Europa.
Se dokument  her:  

http://www.vetinst.no/nyheter/hoypatogen-aviaer-influensa-h5n8-i-europa--en-oppdatering

Faktaark fra Mattilsynet

Sigurd Haukås 75 år
Sigurd Haukås (Den Hvite Tomler) fylte 75 år 26 februar. Sigurd er også kjent for sine sorte Nonner som han startet med i 1966. Han ble Europamester med disse i 1985. Gratulerer Sigurd fra oss alle.  Hilsen Styret i HRF


Lars Falkeid 70 år
Lars Falkeid mangeårig medlem og styremedlem i Haugesund Rasedueforening fylte 70 år 25 februar. Gratulerer med overstått fra oss alle.

Duevennen nr 1 - 2017


Ole Kjell Løvås 60 år.

Ole Kjell Løvås fra Stavanger og Jæren Rasedueforening fylte 60 år 9. februar 2017.
Vi gratulerer!


Egil Amundsen 80 år.

NT – KLUBBEN GRATULERER.
Egil kom til verden nyttårsaften 1936 i Bergen.
Han fattet interesse for duene så tidlig som i 1949. Afrikanere,Wiener Høytflyvere og Modena har vært på slaget , og ikke minst NT i blått og hvitt.
Sykling var også en stor interesse på 50 tallet, og han var flere ganger med i NM for senior med topp-plasseringer.
En sølvmedalje fra NM -  bane sprint er det som henger høyest.
Egil`s livsledsager Aud har i alle år hatt stor interesse av raseduene , og har i alle år vært med på utstillingene.
Jeg har lært Egil å kjenne som en stillfaren , raus og dyktig oppdretter av vår nasjonalrase.
Han viser år etter år toppduer innen de hvite og blå , og han er opptatt av nyrekkrutering til NTèn.
Han deler med glede overskuddet med sine konkurrenter og gleder seg over andres fremgang.
NT klubben ønsker deg til lykke med 80 årsdagen , og den videre avl.

Norsk Tomlerklubb.
Svein Harald
Sentrale aktører i NT klubben på besøk hos Egil en februardag i 2015


Gunnar Brandal; Egil Amundsen; Svein Harald Vikse -foto Jan O.

Duevennen nr 4 - 2016
Utstillingsforbud i Sør Norge
(se info under)
Mattilsynet avslår vår søknad om å avholde LU i januar 2017.

Landsutstillingen 12.-15. Januar 2017 er

AVLYST

Mattilsynet innfører portforbud for enkelte områder for å beskytte norsk fjørfe. Gjelder fra 25.november og inntil videre.

Et portforbud betyr at:

  Fjørfe som holdes utendørs, skal holdes slik at de ikke kan komme i direkte kontakt med ville fugler. ; «portforbud»

   Det er forbudt med ansamlinger av fjørfe, som for eksempel utstillinger, i risikoområder.

  Det er registreringsplikt for hold av fjørfe i risikoområder

 
Viser for øvrig til informasjonen som ligger på www.mattilsynet.no

Yngve Øvstedal 75 år.

Yngve Øvstedal fylte 75 år 19.november 2016. I de siste 30 år har Yngve vært en av bærebjelkene i Norsk raseduesport. Han har bekledt de fleste verv i Forbundet, Dommerringen og i Haugesund Rasedueforening.
Vi gratulerer!

Høstutstillingen 2016
11.-13. November
Kokstad / Bergen
Katalog

Gruppevinnere


Forøvrig mer utstillingsinformasjon under "Utstillinger"
386 påmeldte duer til
Høstutstillingen i Bergen
Rase Antall Dommer

Norsk Tomler               54 Larsen (N) Johny
Bergens Tomler             13 Oksnes (N) Jan
Norsk Petent 56 Johannessen (N) Sigbjørn
Show Racer                 6 Oksnes (N) Jan
Genuine Homer              6 Oksnes (N) Jan
Sottobanca                 10 Oksnes (N) Jan
Tysk Skjønnhetsbrevdue     13 Oksnes (N) Jan
Carrier                    1 Andersen (N) Bjørn Carlo
Engelsk Modena Schietti 10 Larsen (N) Johny
Engelsk Modena Gazzi 3 Larsen (N) Johny
Tysk Modeneser Schietti 40 Drotningsvik (N) Ronald
Tysk Modeneser Gazzi 5 Drotningsvik (N) Ronald
Pommersk Kroppert          2 Christensen (DK) Simon
Norwich Puster             22 Christensen (DK) Simon
Hollandsk Ballong          17 Christensen (DK) Simon
Stærdue                    4 Andersen (N) Bjørn Carlo
Nurnberg Lerke 4 Andersen (N) Bjørn Carlo
Sachsisk Skjolddue         4 Andersen (N) Bjørn Carlo
Nebbdusk Trommer           6 Andersen (N) Bjørn Carlo
Bernburger Trommer         4 Andersen (N) Bjørn Carlo
Engelsk Høystjert          1 Christiansen (DK) Anders
Indisk Høystjert           8 Christiansen (DK) Anders
Kineser 30 Christiansen (DK) Anders
Gl.Tysk Mefikk             1 Christensen (DK) Simon
Italiensk Mefikk           1 Christensen (DK) Simon
Hamburg Sticken            4 Christiansen (DK) Anders
Afrikansk Mefikk           9 Christensen (DK) Simon
Gl. Orientalsk Mefikk 12 Christensen (DK) Simon
Dansk Tomler               17 Christiansen (DK) Anders
Wiener Hvitvinget          3 Andersen (N) Bjørn Carlo
Markisk Skade              2 Andersen (N) Bjørn Carlo
Krasnodar 3 Andersen (N) Bjørn Carlo
Tysk Nonne                 6 Andersen (N) Bjørn Carlo
Komorner                   4 Andersen (N) Bjørn Carlo
Hamburg Skimmel            3 Andersen (N) Bjørn Carlo
Køningsb.Reinaugen         2 Andersen (N) Bjørn Carlo

Duevennen nr 3 - 2016

Tor Svendsbø 80 år.

Haugesund Rasedueforening's æresmedlem Tor Svendsbø fylte 80 år 3. august 2016.

Vi gratulerer!


Alf B. Knutsen 70 år.

Alf B. fylte 70 år den 22. juli 2016.
Vi gratulerer!


http://www.rasedue.info


Duevennen nr 2 2016


Kenneth Knutsen 50 år.

Kenneth fylte 50 år den 13.april 2016.


Vi gratulerer!


Duevennen nr 1 - 2016


Best In Show

Komorner - Oppdretter Alf Knutsen

Norges mester oppdrett – Beste samling 2,2

Hans Petter Nernes

Afrikansk mefikk – hvit – 386p


Best in Show – Utstillingens beste due

Komorner – Gul – Ung 0,1 kat.nr. 522

Alf Knutsen


EE Plakett – Europaforeningen

Norske Tomlere – Norsk Tomler hvit

Jan HeldalKatalog LU 2016

Gruppevinnerne LU 2016

553 duer er påmeldt til LU2016
Oversikt over raser og farger som er påmeldt til utstillingen.

Raseoversikt finner du her..

Invitasjon til Landsutstillingen 2016

Det inviteres til landsutstilling for raseduer på Sola i samme hotell som vi tidligere har mange gode erfaringer med. NRF styret står på vegne av alle landets lokalforeninger, for første gang som arrangør. Dette blir et samarbeidsarrangement med brevdueforeningen som har brevdueutstilling og årsmøte samme tidspunkt. Håper mange duefolk kan samles denne helgen.
Les mer....

Foreløpig dommerliste

Høstutstillingen 2015
Sokndal 28.-29. November 2015
Katalog

Gruppevinnere

Norske Tomlere
Norsk Tomler
Hvit 0,1 96p Egil Amundsen

Formduer
Genuine homer
Rødbåndet
1,0 96p Sigbjørn Johannesen


Hønseduer

Engelsk Modena Sort
0,1 96 p Bjørn Olsen

Pustere/Kropperter

Hollandsk Ballong Hvit
1,0 96p Jens Dahl

Fargeduer

Nurnberg Svaledue Blå
1,0 97p Ole Gunnar Torp


Trommeduer

Nebbdusk trommer
1,0 95p Larse Erik Bentzen


Strukturduer

Kineser Blå
0,1 95p Jens Dahl


Mefikker

Afrikaner hvit
1,0 97p Hans Petter Nernes


Utenlandsk tomler

Helmet Gul
0,1 97p Johny Larsen


DV nr 4 2015

Dommerliste Høstutstillingen 2015
Norsk Tomler               Jan Oksnes (N)
Bergens Tomler             Bjørn Carlo Andersen (N)
Norsk Petent Ole Gunnar Torp (N)
Show Racer                 Bjørn Carlo Andersen (N)
Genuine Homer              Bjørn Carlo Andersen (N)
Sottobanca                 Simon Christensen (DK)
Tysk Skjønnhetsbrevdue     Bjørn Carlo Andersen (N)
Engelsk Modena Schietti Johny Larsen (N)
Engelsk Modena Gazzi Johny Larsen (N)
Tysk Modeneser Schietti Johny Larsen (N)
Tysk Modeneser Gazzi Johny Larsen (N)
Pommersk Kroppert          Simon Christensen (DK)
Verkehrtflügel Kroppert Simon Christensen (DK)
Norwich Puster             Simon Christensen (DK)
Hollandsk Ballong          Simon Christensen (DK)
Nurnberg Svale Svein Harald Vikse (N)
Isdue                      Svein Harald Vikse (N)
Nebbdusk Trommer           Bjørn Carlo Andersen (N)
Bernburger Trommer         Bjørn Carlo Andersen (N)
Friserdue                  Terje Ree (N)
Engelsk Høystjert          Terje Ree (N)
Indisk Høystjert           Terje Ree (N))
Kineser Terje Ree (N)
Gl.Tysk Mefikk             Simon Christensen (DK)
Afrikansk Mefikk           Simon Christensen (DK)
Gl. Orientalsk Mefikk Simon Christensen (DK)
Dansk Tomler               Simon Christensen (DK)
Gl.Hollandsk Tomler        Johny Larsen (N)
Engelsk Long Faced         Johny Larsen (N)
Tysk Nonne                 Johny Larsen (N)
Felegyhazer                Johny Larsen (N)
Helmet Jan Oksnes (N)
Påmelding til høstutstillingen 2015

Totalt287

Norsk Tomler               49
Bergens Tomler             12
Norsk Petent 45
Show Racer                 9
Genuine Homer              2
Sottobanca                 2
Tysk Skjønnhetsbrevdue     4
Engelsk Modena Schietti 18
Engelsk Modena Gazzi 3
Tysk Modeneser Schietti 26
Tysk Modeneser Gazzi 5
Pommersk Kroppert          3
Verkehrtflügel Kroppert 1
Norwich Puster             9
Hollandsk Ballong          9
Nurnberg Svale8
Isdue                      4
Nebbdusk Trommer           6
Bernburger Trommer         1
Friserdue                  2
Engelsk Høystjert          1
Indisk Høystjert           11
Kineser 7
Gl.Tysk Mefikk             3
Afrikansk Mefikk           4
Gl. Orientalsk Mefikk 5
Dansk Tomler               19
Gl.Hollandsk Tomler        2
Engelsk Long Faced         2
Tysk Nonne                 8
Felegyhazer                1
Helmet 6


DV nr.3 - 2015

Terje Ree 60 år.

En dyktig raseduemann - både som dueoppdretter og dommer - fra sørfylket, fylte 60 år den 13.09.15.


Vi gratulerer jubilanten!NT – Treff og Årsmøte - Lørdag 3. oktober kl 11.00 på Avaldnes, Karmøy.

Vi starter med årsmøte – valg og eventuelle saker.
Tomlertreffet blir som foregående år ,- en god og lærerik drøs om NT.
Nytt av året blir en auksjon over noen par NT gitt av medlemmer.

Vi tar med duer av årets avl , og her må alle delta.

Det blir litt å bite i , så ta med kr 150.-
Kontingenten kr 100.- betales til Gunnar ,så spares det både porto og tid.

Vel møtt i “ Tomlerklubbens selskapslokaler “ på Avaldsnes.
Meld deg på hos Gunnar pr.mail / tlf. 97177204 i god tid.


Cittaslow
Litt info om Cittaslow
Invitasjon til høst - Cittaslow utstillingen 2015

Utstillingen blir avholdt i gamle skolen, Sokndal den 27. til 29. november.
Les mer...

Foreløpig dommerliste

Til informasjon skal Nytt påmeldingsskjema  brukes heretter - link til dokumentet her...


DV nr 2 - 2015

Kurt Johan Dalen 50 år

Kurt ble 50 år 2. juni 2015.
Han er en ivrig Tysk Modeneser oppdretter i tillegg til at han har mange tropefugler.
Vi gratulerer jubilanten!

Tom Rørtvedt er død

Æresmedlem i SJRF og NRF, Tom Rørtvedt døde 9.mai, 80 år gammel.

Æret være hans minne.
DV nr 1 2015


Den 14.mars'15 fylte Leif Larsson 70 år.

Vi gratulerer jubilanten!                                                          

Best In Show


Afrikansk mefikk - ung hann.
Hans Petter NerneLandsutstillingen 2015 - Sola
Katalog og resultater

Gruppe vinnerneEn markant "ildsjel" fra Bergen jubilerer - Steinar Sætre fylte 70 år 05.01.15.

Vi gratulerer jubilanten!


Den mangeårige raseduemannen og dyktige dueoppdretter Jørgen Eljervik fylte 60 år 30.12.14.

Vi gratulerer jubilanten!
DV nr 4 - 2014

Beste Afrikansk mefikk kåret under Europaskuet i Kolding

Europäischer Mövchen Club, med våre danske venner i Dansk Mæfik Club som arrangør, gjennomførte i weekenden 7.-9. november sin årlige samling og utstilling i Kolding i Danmark.

Torbjørn Larsen, Jan Bødtker og Hans Petter Nernes utstilte alle i rasen Afrikaner og disse duene viste seg å holde en god europeisk kvalitet.

Hans Petter Nernes sine Afrikanere ble kåret til utstillingens beste. 

Bildet til venster viser den beste Afrikaner - en hvit ung hun. Til høyre blir EMC æresband tildelt Hans Petter av formannen i EMC - Luc Kerkhofs.

 Beste Afrikaner            

Flere duebilder fra utstillingen finner du her...

Haugesund- og Stavanger og Jæren Rasedue foreninger inviterer til LANDSUTSTILLING 2015

 
Utstillingen skal arrangeres på Quality Airport Hotell Stavanger 6. – 8. februar 2015

Les mer...                   BEST IN SHOW  - Landsutstillingen på Sola 17.-19.januar 2014

Gl.hollandsk Kapuziner - Oppdretter: Sigurd Haukås - Haugesund

Link til Utstillingskatalogen
 

PÅMELDT TIL LU 2014:   684 duer

 

Norsk Tomler              

79

Bergens Tomler           

56

Norsk Petent

35

Lahore                   

2

Show Racer               

6

Genuine Homer            

4

Tysk Skjønnhetsbrevdue   

24

Indianer                 

4

Engelsk Modena Schietty

62

Engelsk Modena Gazzi

12

Tysk Modeneser Schietty

92

Tysk Modeneser Gazzi

16

Voorburger Kroppert

6

Brunner  Kroppert

2

Amsterdamer kroppert

14

Dansk Svaber             

5

Kobbergimpel             

1

Nurnberg Svale

3

Thuringer Snippdue

4

Isdue                     

8

Sachsisk Skjolddue       

4

Bucharisk Trommedue      

7

Tysk Dobb.kappet Trommer 

10

Nebbdusk Trommer         

6

Arabisk Trommer          

12

 

 

 

 

 

Gl.Hollandsk Kapuziner   

12

Engelsk Parykkdue        

10

Engelsk Høystjert        

11

Indisk Høystjert         

9

Kineser

20

Antwerpen Smerle         

13

Gl.Tysk Mefikk           

1

Hamburg Sticken          

2

Afrikansk Mefikk         

7

Gl.Orientalsk Mefikk

3

Dansk Tomler             

45

Wiener Hvitvinget        

8

Wiener Tomler            

10

Gl.Hollandsk Tomler      

7

Kølner Tomler             

2

Tysk Nonne               

8

Felegyhazer              

10

Hamburg Skimmel          

2

Helmet

10

Wiener Korte             

16

Køningsb.Reinaugen       

2

Budapester               

2

 

 

PREMIEOPPSETT FOR LU 2014

NRF            

Premier og rosetter ifølge utstillingsreglement.

RFF NOR  

Ærespriser           :  Diplom med bilde i ramme.

Junior premie     : Beste par siste års avl ( 2013) uansett rase, farge, kjønn.
                                    (Hun går foran han. Tegnet går foran ensfarget.)

Spesialklubber

Eventuelt egne oppsett

LANDSUTSTILLINGEN 2014 - SOLA 16. - 19. januar 2014

Rase og Flyvedue Foreningen NOR ønsker velkommen til landsutstillingen 2014.
Utstillingen vil avholdes på Quality Airport Hotell Stavanger.

 

 

Påmelding av duer sendes til Jarl Undahl , Øyvind Skaldespillersgt. 13 b , 5518 Haugesund innen  16. desember 2013. Påmeldingsskjema finnes på NRF’s hjemmeside under” Skjema” og sendes på e-post til : utstilling@raseduen.no


Hele invitasjonen finner du her >>>>
 

Dommerliste for Landsutstillingen i Januar

 

 

Landsutstillingen ‘14

Norsk Tomler

Hans Ove Christiansen (DK)

Bergens Tomler

Johne A. Larsen

Norsk Petent

Jan Oksnes

Mefikk

Jan Oksnes

Utenlandsk Tomler

 -Dansk Tomler

Søren Poulsen (DK)

 -Øvrige Tomlere

Markus Hildebrandt (D)

Fargeduer

Hans Schipper (NL)

 -Svaber

Hans Ove Christiansen (DK)

Strukturduer

- Kapuziner Søren Poulsen (DK)

 -Indisk høystjert

 

Terje Ree

 -Kineser

 -Øvrige Strukturduer

Formduer

 -Skjønnhetsbrevduer

Hans Schipper (NL)

 -Øvrige Formduer

Kropperter/Pustere

Johne A. Larsen
Søren Poulsen (DK)

Hønseduer

 -Modena

Clay Rogers (UK)

 -Tysk Modeneser

Hans Dieter Richter (D)

Trommeduer

 -Bucharer

Hans Schipper (NL)

 -Øvrige trommere

Sturle Assersen

Vorteduer

Ådne Olsen

      

NB! Dommerlisten kan endres – endelig dommerliste blir lagt ut etter at påmeldingene er behandlet.

 

 

Høstutstillingen
Et veldig flott arrangement av høstutstillingen med mange flott duer ble avholdt på Henderson Airport hotell på Karmøy 23.-24. November.

Her er link til katalogen.

Best In Show fikk Per Nielsen med en flott sort Lahore. Gratulerer!
 


 

 
Påmeldte duer til Høstutstillingen
 
Norsk Tomler               49   Nebbdusk Trommer           4
Bergens Tomler             24   Arabisk Trommer            6
Norsk Petent 41   Friserdue                  10
Lahore                     8   Gl.Hollandsk Kapuziner     6
Genuine Homer              8   Indisk Høystjert           24
Tysk Skjønnhetsbrevdue     18   Kineser 13
Indianer                   6   Afrikansk Mefikk           6
Engelsk Modena Schietty 37   Dansk Tomler               24
Engelsk Modena Gazzi 7   Wiener Hvitvinget          7
Tysk Modeneser Schietty 37   Wiener Tomler              2
Tysk Modeneser Gazzi 9   Gøteborg Tomler            3
Brunner  Kroppert 2   Felegyhazer                11
Amsterdamer kroppert 10   Hamburg Kalot              2
Dansk Svaber               5   Helmet 12
Sydtysk Skjolddue          2   Wiener Korte               5
Nurnberg Svale 4   Køningsb.Reinaugen         2
Thuringer Snippdue 2   Budapester                 5
Isdue                      5     416
 


HØSTUTSTILLINGEN 2013 – HAUGESUND 22. – 24. November

Haugesund Rasedueforening ønsker velkommen til årets høstutstilling den 22.-24. November 2013.Utstillingen vil avholdes på Park Inn Radisson hotel som ligger like ved Haugesund flyplass.

 

 

Påmelding av duer sendes til Jarl Undahl , Øyvind Skaldespillersgt. 13 b , 5518 Haugesund innen  1. November 2013. Påmeldingsskjema finnes på NRF’s hjemmeside under” Skjema” og sendes på e-post til : utstilling@raseduen.no
 

For hotelbestilling så ring tlf 52 86 10 90 - priskode "raseduer"

Hele invitasjonen finner du her >>>>
 

 

Per Nielsen fylte 70 år den 6. juli.

Mange ganger norgesmester og spesialoppdretter innen Lahore og Nurnberg svaleduer runder år og vi gratulerer jubilanten!

 


Landsutstillingen 2013  - Sarpsborg 3.-6. januar 13

 
KATALOG FRA UTSTILLINGEN
 

 Gruppevinnere

Norske Tomlere

 

13

Norsk Tomler             

Haukås

Sigurd

Formduer

193

Lahore                   

Nielsen

Per

Vorteduer

240

Carrier                  

Helgesen

Rolf

Hønseduer

247

Engelsk Modena Schietty

Nernes

Hans Petter

Kropperter – Puster

359

Hollandsk Ballong        

Sætre

Steinar

Fargeduer

392

Nurnberg Svale

Nielsen

Per

Trommeduer

419

Tysk Dobb.kappet  

Ree

Terje

Strukturduer

432

BEST IN SHOW


Gl.Hollandsk Kapuziner  

Haukås

Sigurd

Mefikker

489

Afrikansk Mefikk         

Nernes

Hans Petter

Utenland. Tomlere

620

Helmet

Larsen

Johnny

 

Europautstillingen i Leipzig - desember 2012.

Rolf Henning Hegland - Europamester på Kineser

Allerede sist år var det klart at vi skulle reise en tur til Europautstillingen i Leipzig. Vi var også så heldige å få besøk av formannen i den tyske Kineserklubben sammen med sin kone, en liten uke i september.
Ettersom han sammen med en venn skulle ha en del duer fra meg, foreslo han at han kunne stille de ut i mitt navn i Leipzig.

Han forklarte meg systemet de hadde ved denne utstillingen. For å bli Europamester måtte man stille ut 2 par i samme farge, og duene måtte også være nominert til denne konkurransen. Kun duer som var påmeldt konkurransen kunne telle med.
To par blå ble plukket ut og påmeldt. Lykken stod meg bi og jeg ble Europamester på disse to parene. Den beste duen fikk 97 poeng og ble også Europachampion.
Jeg fikk altså en riktig god 60års presang denne uken, og gikk i lykkerus hele utstillingen gjennom.

Rolf Henning

 

Rolf Henning Hegland fylte 60 år den 4 desember.

 Ovennevnte er en av veteranene i Raseduesporten hvor han har en ”fartstid” på ca. 50 år i sporten.

Han startet med duer i Sandviken i 1960 årene, ja, den første var en tilflygende Modeneser.

Etter ganske kort tid ble Modeneseren erstattet med tyske Skjoldmefikker, en rase faren hadde hatt på Løvstakken i sine guttedager.

Tysk Skjoldmefikk er en utfordrende rase grunnet kort nebb, men denne gutten som den perfeksjonist han var og er, klarte han å skape gode resultater.

Senere fikk han et øye for den Kinesiske Mefikk som han ble helt oppslukt av og som er hans store rase fremdeles.

Han så ganske tidlig utover landegrensene og kom i kontakt med, den gang, det så blomstrende ”Kinesermiljø” i Danmark, der den store, karismatiske dueguruen, Finn Laurberg Knudsen var helt sentral. Miljøet omfattet også de store Svenske personlighetene, avdøde Bertil Harrison og Per Alfred Nilsson. Sistnevnet er fremdeles en viktig og kjær kontakt. De senere år har han også blitt en del av det tyske miljøet, bl.a. med Hansjoachim Gerber og Heiko Kölling som sentrale gode venner.

Det internasjonale samarbeidet har gitt en voldsom utvikling av rasen, noe de alle har nytt godt av både i Sverige, Danmark, Tyskland og Norge.

Resultatene hans er formidabel og den siste fjær i hatten var Norsk mester i oppdrett, 2012 i Haugesund.

Han jobber med mange fargevarianter i rasen og har et fantasisk velfungerende slag.

Han er flink til å fange opp nye ideer og er snar med å prøve de ut. Er de velfungerende er han flink til å gi de videre til ”oss” andre.

Han har stort sett hatt en ”birase” og i dag er det Kilker og Takla-tumlere.

Han vet godt hva han befatter seg med og har derfor alltid gjort det godt med alle de raser han har hatt i tillegg, og selv med Brevduer.

Han er en engasjert person og organisasjonslærens ABC kan han til fingerspissene.

Formann i NRF har han også vært samt deltatt i styre der. Han er en idérik person. 

BPDF har hatt stor glede av han som økonomi- og IT ansvarlig siden oppstarten av nye BPDF. BPDF´s hjemmeside taler for seg selv.

Vi dine venner i BPDF ønsker deg tillykke med dagen og er stolt av å være i din nære krets og nyte godt av det du står for, også dine myke sider som vi vet du besitter.

Dagen feires i Tyskland sammen med din kjære Elin og gode duevenner i Leipzig.

Med  de hjerteligste hilsener

fra gode duevenner. 

 

Referat fra Norsk tomler treff i Haugesund 1. desember 2012
 

Spesialutstilling for Danske og utenlandske tumlinger og lokalutstilling for AARF 2. -4. november 2012 i Rykene Kretslokale i Arendal.

Denne helgen hadde 17 utstillere påmeldt 124 duer.  De Danske tumlinger ble bedømt av Mogens Andreasen, mens Alfred Kirk dømte de utenlandske tumlinger samt de fleste andre raser. Ådne Olsen og Jan Heldal stilte også sporty opp som dommere for å dømme henholdsvis kroppertene og hønseduene.

Dette ble en utstilling med mange flotte utstillingsnummer. Stemningen blant de fremmøtte var svært god.
Lørdagskveldens fest ble holdt hjemme hos Kenneth Knutsen i hans nybygde ”grillbu”. Det ble tryllet frem et kjempemåltid av Marianne Knutsen.Stor stemning og masse gode historier til langt på kveld (natt).

Det ble utdelt 6 sertfikater

Vi som arrangør (DT – klubb og AARF) ønsker å ta takke alle fremmøtte for deres bidrag til at dette ble en kjempetrivelig utstilling. Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning.
Katalog fra utstillingen
 

Østfold Rasedueforening minner om Landsutstillingen 2013 i Sarpsborg,  3-6. januar.

ØRF minner om påmeldingsfristen 17. november 2012, og håper selvsagt på mange duer fra duenorge.

NRF kan opplyse om at det legges opp til transport fra vest langs sørlandet til østfold og som vil frakte duene vederlagsfritt.

Vi håper så mange som mulig benytter denne flotte anledningen til å utstille duer i Sarpsborg. Både utstillingen, overnatting og pleie får en flott ramme rundt seg.
 

Se Innbydelsen.   Dommerlisten.

 

Møterom under LU er bestilt for lørdagen.
Representantskapsmøtet avholdes mellok kl 15.30 og 17.00

De spesialklubber som trenger møterommet må avklare tidspunkt før 1 januar med Bjørn Carlo.
email: bj.carlo@online.no

 

 Ronald Drotningsvik 50 år

En av de få ”juniorene” i Bergens Praktdueforening, Ronald Drotningsvik, runder 50 år den 5. oktober.  Ronald har hatt mange raser på slagene, men Tysk Modeneser er nok hjertebarnet. Her har han også fantastiske resultater å vise til.

Vi gratulerer jubilanten!

Norsk Tomler treff på Avaldsnes (Haugesund) 22. september 2012
Møtet blir i samme lokaler som sist og avholdes mellom kl  11:00 og 16:00

Les mer...
 

Tomler treffet er flyttet fra lørdag 22. september til lørdag 1. desember.

Dette på grunn av at mange av medlemmene ikke hadde anledning til å delta den  22. september.
 

Jan Heldal -70 årNorsk Rasedueforbunds redaktør av "Duevennen" rundet 70 år den 30 juli 2012. I tillegg til redaktør gjerningen, som vi alle innen raseduesporten nyter godt av, så er Jan spesialoppdretter innen Modena, noe han senest under siste LU viste med å vinne både i Gazzi og Schietti klassene.

Vi gratulerer jubilanten!
 

Hønsedueforeningens 40 års jubileum - Halsnøy 2012
Årest sertifikatutstilling for Modena og Tysk Modeneser arrangeres på Halsnøy i helgen 19.-21. oktober. Denne helgen feires også Norsk Hønsedue forenings 40 års jubileum.

Dommer på Modena blir Clay Rogers fra England, som vi forøvrig kjenner fra LU i Haugesund i år. Dommer på Tysk Modeneser blir Hans Petter Nernes.

Burpenger pr due er kr. 40,- Ønskes det salgsbur så koster det kr. 20,-

Påmelding sendes Hans Petter Nernes, senest 1. oktober til hp@nernes.com
evt. Postboks 173, 5501 Haugesund.
NB! Salgsbur skal også meldes på forhånd slik at det kan planlegges hvor mange bur som behøves.

Når det gjelder overnatting i hytte/rorbu så kan Gisle Eide kontaktes på tlf: 99210188.
Det er også mulig å overnatte på "hotellet"/Misjonshuset og en kan da kontakte Reidun på tlf 95118750.

Som vanlig blir det arrangert "det store sjømatsbord" om lørdagskvelden.

Alle er hjertelig velkommen! 
 

Dommerliste til Landsutstillingen 2013 i Sarpsborg.
 

Norsk Tomler

Svein H. Vikse og JarlUndal.

BergensTomler

Bjørn Carlo Andersen.

Norsk Petent

Ole Gunnar Torp.

Øvrige Mefikk

Mattias Andreasson, Sverige.

Dansk Tomler

Harry W. Nielsen.

Øvrige Tumlere

Mattias Andreasson og JanOksnes.

Strukturduer

Gøran Ohlsson, Sverige.

Fargeduer

Gøran Ohlsson og Bjørn Carlo Andersen.

Skjønnhetsbrevduer

Jan Oksnes.

Øvrige Figurduer

Mattias Andeasson, Gøran Ohlsson.

Kropperter/Pustere

Hans Petter Nernes.

Modena

Johny Larsen.

Tysk Modeneser

Henrik Trevor Pedersen, Danmark.

Trommere

Bjørn Carlo Andersen.

Vorteduer

Bjørn Carlo Andersen.

Reserve

Ådne Olsen.

 Endringer kan komme, da dette er avhengig av påmeldingsantall, m.m.
 

Invitasjon til Landsutstillingen 2013

Her kommer innbydelsen til Landsutstillingen 2013.
La alle få høre om den! Les mer..

 

Spesialutstilling for Danske og utenlandske tumlinger
      +
Lokalutstilling for Aust-Agder Rasedueforening

Dansk Tumlerklubb ønsker utstillere, dommere og alle andre duevenner velkommen til Arendal. Utstillingen blir holdt i Kretslokalet på Rykene 2. - 4. November 2012. Les mer..

LU 2013 blir i Sarpsborg

Utstillingen vil finne sted i Quality Hotel, Sarpsborg i dagene 3-6. januar.

N.R.F. har lovet å organisere transport fra Bergen og langs kysten, slik at alle lokalforeningene kan få sendte duer med denne transport.

På forhånd sier vi vel møtt i Sarpsborg!

Med duehilsen fra Østfold Rasedueforening

Bjørn Carlo Andersen.


 

Bjørn Olsen - 60 år.

Mangeårige spesialoppdretter i Modena oppdretter og formann i Norsk Hønsedueklubb ble 60 år den 16 februar 2012.

Vi gratulerer jubilanten!
 

Jan Oksnes - 60 år.

Formannen i Haugesund Rasedueforening ble 60 år den 27. januar 2012.
Vi gratulerer jubilanten!
 

Landsutstillingen 2012
Tusen duer til Haugesund
Det er påmeldt ca 900 raseduer til LU, i tillegg kommer godt og vel 100 brevduer til å ha sin årlige uttagningsutstilling i Haraldshallen 27. - 29. januar. Ikke nok med det, men det vil også komme flere hunder kaniner som skal ha sin fylkesutstillingen samme sted og tidspunkt. Vi håper du allerede har avsatt helgen og bestilt rom på Hotel Scandic.

Her følger en foreløpig oversikt med antall raseduer pr. rase......
 

Referat fra Norsk Tomler treff  Avaldsnes 05.11.11  Les mer..
 

Høstutstillingen 2011 er desverre avlyst!
Nærmere informasjon blir sendt til lokalforeningene.
Duevennen
Bladet vårt har den siste tiden ligget dødt etter at redaktøren sluttet i mai. Styret har jobbet for å skaffe ny redaktør og vi har nå gleden av å informere om at Paul Scholz og Jan Heldal, i kompaniskap, har sagt seg villig til å produsere nr 2/3 av Duevennen 2011.
 
Halsnøy 2011
Det synes nå sikkert at Willi Reichert fra USA dømmer Modena på Sertifikatutstillingen på Halsnøy. Dette ordner seg takket være Jan Heldals gode vennskap og kontaktnett og vi ser frem til en begivenhetsfull helg på Halsnøy.

Når det gjelder overnatting på "gamlehjemmet/misjonshuset" så har Jan Heldal snakket med Reidun for å få aktuelle priser.
Enkelt rom pr. natt m/frokost kr. 590.- Dobbeltrom pr. natt m/frokost kr. 750.- pr. rom.
Nummeret til Reidun er: 95118750

Når det gjelder overnatting i hytte/rorbu er Gisle Eide mannen å kontakte.
Gisle har tlf: 99210188

Ny forening i NRF

Det er etablert en ny dueforening og vi kan med dette ønske Rase og Flyvedue Foreningen NOR velkommen i NRF. Vi ser frem til et godt sportslig samarbeid fremover.
 


Norsk Tomler nytt

Dato for årets NT treff er satt, se nærmere info i aktivitetskalender.

Det tradisjonelle NT-treffet i øst hos Bjørn Rikter blir det dessverre ikke noe av i år.
 


Odd-Helge Vågen 50 år!
     

Mangeårig spesialoppdretter av Tysk Modeneser,
Odd Helge Vågen, rundet de 50 mandag 6.juni og vi gratulerer så mye med dagen!

Odd Helge har i mange år avlet frem og utstilt meget gode Tyske Modeneser, spesielt i sort både i Gazzi og Schietti samt Tigrete Schiettier.

Han har uttallige ganger vunnet i rasen både på spesialutstillinger og landsutstillinger. Sist og ikke minst så fikk han gullmedalje på Skandiaskuet i Danmark tidligere i år. Kjenner vi han rett, så er det allerede full bunke med dueunger hjemme i Aksdal.

Til lykke med dagen og fremtiden, Odd Helge!
                                        

 

Norsk tomler nytt

STANDARDEN ER FERDIG.

Ofte kan demokratiske prosesser ta tid. Revideringen av Norsk Tomler standarden er ett godt eksempel på det.
Det er nok 4 – 5 år siden vi startet dette arbeidet ,og på  NT- Treffene har dette vært en selvsagt gjenganger på agendaen.
Alle har hatt mulighetene for å komme med sine tanker, og resultatet kan vi alle være stolte over. Undertegnede har sittet mange timer foran PC skjermen for å sy det hele sammen.
Hans Petter har satt opp det endelige resultatet , og sørger for at vi får dette under Tomlerklubbens nettsider.Takk til HP som har travle dager for tiden.

Vi ble på NT Treffet på Henderson Airport Hotell enige om at vi måtte tilpasse standarden til EE – malen. Dette er gjort.
Utseende og oppbyggingen kan nok virke litt fremmed til å begynne med, men dette er nok bare en overgang.
Det innholdsmessige har selvsagt fått en oppgradering, det er jo det vi har arbeidet med og er blitt enige om. Teksten er nå mye klarere og forståelsesfull. Danske ord og uttrykk er borte – nå er standarden helnorsk, som Norsk Tomler!

Vårt æresmedlem Jan Heldal fortjener en ekstra takk i denne forbindelsen.
Når vi startet prosessen med standarden holdt han ett fengende foredrag om NT `s historie og prosesser rundt tidligere standardendringer. I tiden etter har jeg ” brukt ” han som mentor og rådgiver.

Du finner nå den reviderte standarden her
Vil anbefale at medlemmene og ikke minst dommerne gjør seg kjent med den reviderte utgaven. Tomlerklubben vil få den trykket opp ,så du vil nok motta ett eksemplar utpå høsten.

NT- STOFF TIL NETTSIDENE VÅRE

Tomlerstyret kunne tenkt seg en oppegående nettside.Vi er i grunnen litt misunlige på Hønsedueklubben og hva de har fått til, men om vi skal få til noe tilsvarende trenger vi stoff. Tips ,ideer og bilder. Har du noe å bidra med ,send det til sharviks@online.no.

Svein Harald Vikse