Foreninger

Bergen Praktdueforening  
Rasedueforeningen Bergen  
Haugesund Rasedueforening   
Stavanger og Jæren Rasedueforening   
Rase og Flyvedue Foreningen NOR   
Aust Agder Rasedueforening   
Buskerud Rase og Flyvedue Forening   
Østfold Rasedueforening